WMO

Hoe we werken

Bij InnZorg staat de cliënt altijd centraal. Wij bieden begeleiding op maat voor alle mensen die ondersteuning nodig hebben bij het behouden van hun zelfstandigheid en bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Onze werkwijze is gericht op het bieden van persoonlijke ondersteuning, waarbij we de individuele behoeften van de cliënt in kaart brengen en daarop inspelen. 

Ons traject begint met een persoonlijk intakegesprek, waarbij we luisteren naar de cliënt en zijn of haar doelen en behoeften in kaart brengen. Op basis daarvan stellen we samen een begeleidingsplan op met concrete doelen en gewenste resultaten. Hierbij heeft de cliënt altijd de regie. Tijdens dit traject evalueren we regelmatig (in elk geval halfjaarlijks) en sturen we bij waar nodig. Zo zorgen we ervoor dat de cliënt altijd de juiste ondersteuning krijgt en het begeleidingstraject te allen tijde aansluit bij de individuele behoeften.

Team van experts met specifieke kennis

Ons team van experts bestaat uit gedragswetenschappers, pedagogen en social workers.. Wij hebben specifieke kennis in huis over psychische problemen, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hoogbegaafdheid, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en suïcidepreventie. Hierdoor kunnen wij de meest passende hulpverlener bieden en een goede match maken.

Doelgericht werken en meten op zelfredzaamheid

Wij vinden het belangrijk om samen te werken met andere instanties en hulpverleners, zodat we onze cliënten altijd de beste ondersteuning kunnen bieden. Bij ons staat het bieden van zorg op maat centraal. We gaan zorgvuldig te werk en kijken daarbij altijd naar de werkopdracht en doelen van de cliënt. We bieden ndersteuning zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Daarbij werken we heel doelmatig en wordt de cliënt intensief betrokken bij het proces. Meten is belangrijk en gebeurt halfjaarlijks met behulp van de Zelfredzaamheids-Matrix (ZRM), opgesteld op 11 leefgebieden. Op die manier meten we de zelfredzaamheid van onze cliënten en sturen we bij waar nodig.

Betrokkenheid in samenspraak met de cliënt

Als organisatie zijn we intensief betrokken in de keten. We werken nauw samen met behandelend artsen, psychologen en andere hulpverleners, zodat we de doelen van de cliënt goed kunnen afstemmen op die van andere betrokkenen. Hierbij houdt de cliënt altijd de regie en vinden alle beslissingen plaats in samenspraak met hem of haar.

Bij InnZorg doen we alleen wat nodig is en zetten we ons in op de behoeften van de cliënt. We bieden hulp zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Onze werkwijze is dan ook gecertificeerd middels een ISO 9001 kwaliteitskeurmerk.

Meer over WMO

Neem contact met ons op

Heb je ondersteuning nodig bij het overwinnen van uitdagingen in het dagelijks leven? Neem contact op met InnZorg voor een vrijblijvend gesprek met een van onze ambulante begeleiders en ontdek hoe wij kunnen ondersteunen bij het bereiken van je doelen!

Contact opnemen