Forensisch

Onze werkwijze voor forensische zorg

Bij InnZorg vinden we het belangrijk dat onze cliënten de best mogelijke ondersteuning ontvangen. Daarom werken we samen met zes organisaties waardoor we altijd de benodigde expertise in huis hebben. InnZorg heeft gedurende het hele begeleidingstraject een monitorende rol en bewaakt de kwaliteit en de voortgang.

Er zijn zes zorgverlenende organisaties die de begeleiding uitvoeren, inclusief ambulante ondersteuning in de thuissituatie en dagbesteding zoals bijvoorbeeld bij een boksschool, koken of autosloperij. Wij werken samen met Aardema Zorggroep, Stichting Strong-ID, Stay Focused, ZvA Maatwerk, De Kans en Stichting Wederzijds. Zo kunnen we alle hulpvragen bedienen binnen het perceel ambulante begeleiding.

Hoe verloopt het traject van forensische zorg bij InnZorg?

Het begint met de toeleiding, ook wel triage genoemd. Vervolgens voert  InnZorg de risicotaxatie uit en onderzoekt welke organisatie het meest passend is bij de zorgbehoefte van de cliënt. Vanuit de Forensisch ambulante risicotaxatie en Evaluatie (FARE)  worden doelen geformuleerd gericht op het terugdringen van het recidiverisico. Het doel is de kans op herhaling tot het minimum te beperken. De zorgverleners waarmee samen wordt gewerkt zetten deze doelen in hun begeleidingsplan, samen met de bijzondere voorwaarden uit de plaatsingsbrief en eventuele passende doelen van de cliënt zelf.

De FARE wordt iedere 180 dagen opnieuw afgenomen en het begeleidingsplan kan dan bijgesteld worden.

De cliënt centraal

Bij InnZorg vinden we het belangrijk om cliënten te betrekken bij de invulling van hun begeleidingsplan. Binnen de forensische zorg kunnen cliënten meedenken in aanvullende doelen, mits deze passend zijn binnen de opgelegde, bijzondere voorwaarden. Ook wordt de evaluatie van het begeleidingsplan samen met de cliënt en begeleider uitgevoerd. Daarnaast kan er indien nodig gewerkt worden aan een signaleringsplan, terugvalpreventieplan of veiligheidsplan.

Bij InnZorg kijken we naar de uitdagingen en behoefte van de cliënt. Zo kunnen de beste forensische zorg en begeleiding bieden.

Meer over forensische hulp en ondersteuning

Neem contact met ons op

Heb je ondersteuning nodig? Bij InnZorg staan we klaar om te ondersteunen. Samen werken we aan een mooie toekomst. Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.

Contact opnemen