Forensisch

Onze methode

Als het gaat om forensische zorg, is het van groot belang dat cliënten de best mogelijke ondersteuning ontvangen. Bij InnZorg werken we altijd volgens bewezen methodiek, daarom hanteren we de volgende methoden:

  • Risk-Need-Responsivity (RNR model) een model gericht op recidivereductie
  • Kracht- en herstelgericht werken. We gaan uit van de kracht van de aangemelde cliënt, waarbij we inzetten op herstel, door methodisch aan doelen te werken.

De voordelen van deze methodes

Een belangrijk voordeel van de herstelgerichte benadering is dat we uitgaan van het positieve. Ongeacht de kwetsbaarheid wordt iedereen gezien als een gelijkwaardig individu. Wij kijken met een open blik en geloven dat een bepaalde mate van herstel voor alle cliënten mogelijk is.

Behoud van kwaliteit van leven zien wij ook als herstel. Dit biedt perspectief en kan bijdragen aan het herstelproces. Bovendien zijn alle methodes die we hanteren gericht op het terugdringen van recidive, oftewel het voorkomen van herhaling. Hierbij staat de cliënt centraal. Samen werken we aan een stabiele en mooie toekomst.

Meer over forensische hulp en ondersteuning

Neem contact met ons op

Heb je ondersteuning nodig? Bij InnZorg staan we klaar om te ondersteunen. Samen werken we aan een mooie toekomst. Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.

Contact opnemen