Forensisch

Wie kan een cliënt aanmelden voor forensische zorg?

Als reclasseringswerker kun je een cliënt aanmelden via een plaatsingsbrief of indicatie brief via het Informatiesysteem Forensische zorg (IFZO). Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk contact gelegd met de reclasseringsmedewerker. Ontdek hoe InnZorg kan ondersteunen bij forensische zorg.

Hoe verloopt het aanmeldingsproces?

Aan de hand van de plaatsingsbrief worden de relevante documenten opgehaald. Vervolgens kan er met de informatie uit de documenten en de informatie uit het gesprek met de reclasseringswerker een Forensisch ambulante risicotaxatie en Evaluatie (FARE) opgesteld worden. Daarna volgt er een intern gesprek volgens ‘het vier ogen principe’. In dit gesprek wordt bekeken of InnZorg de begeleiding in het ambulante kader kan bieden.

Welke informatie is nodig voor een succesvolle verwijzing?

Als reclasseringswerker kun je een cliënt aanmelden via een plaatsingsbrief of indicatie brief via het Informatiesysteem Forensische zorg (IFZO). Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk contact gelegd met de reclasseringsmedewerker. Ontdek hoe InnZorg kan ondersteunen bij forensische zorg.

Meer over forensische hulp en ondersteuning

Neem contact met ons op

Heb je ondersteuning nodig? Bij InnZorg staan we klaar om te ondersteunen. Samen werken we aan een mooie toekomst. Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.

Contact opnemen