Jeugd

Verwijzing naar InnZorg via het gebiedsteam of jeugd expertteam

Als een kind of jeugdige ondersteuning nodig heeft bij problemen thuis of op school, kun je een beroep doen op de jeugdwet. Het desbetreffende gebiedsteam of Het Jeugd expertteam beoordeelt vervolgens of een kind of jongere in aanmerking komt voor ondersteuning van InnZorg.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om problemen met leren, gedrag of emoties. Naast dat bijvoorbeeld een school, huisarts of jeugdarts een aanmelding kan doen, kun je zelf als ouder ook je kind of jeugdige aanmelden. 

Hoe werkt een verwijzing?

Na verwijzing vindt er een intakegesprek plaats met een medewerker van het gebiedsteam of het Jeugd expertteam om de situatie van het kind of de jeugdige in kaart te brengen. Verder wordt er besproken welke ondersteuning er nodig is.

Als blijkt dat het kind of jeugdige in aanmerking komt voor ondersteuning van InnZorg, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

InnZorg hanteert minimale wachttijden, waardoor de jeugdige op korte termijn begeleiding kan ontvangen. 

Wat kun je verwachten van InnZorg?

InnZorg is gespecialiseerd in jeugdhulp en biedt ondersteuning bij verschillende problemen. Zo ondersteunen we kinderen en jeugdigen bij het verbeteren van sociale vaardigheden en bijvoorbeeld het omgaan met emoties.

InnZorg werkt samen met de ouders en jeugdigen aan een passende oplossing voor de begeleidingsvraag. Heb je vragen over de verwijzing naar InnZorg of wil je meer weten over de mogelijkheden van jeugdhulp? Neem dan gerust contact met ons op.

Maatwerk bij InnZorg voor kinderen en jeugdigen

Bij Innzorg staat de beste beschikbare informatie centraal bij het helpen van kinderen en jongeren.

Door ons team van specialisten, onze werkwijze en het toepassen van bewezen technieken van het Nederlands Jeugdinstituur (NJi) kunnen we maatwerk bieden aan kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben bij het opgroeien. InnZorg werkt op een oplossingsgerichte manier waarbij we altijd kijken naar de individuele behoeften van de het kind of de jeugdige.

Meer over jeugdzorg

Neem contact met ons op

Benieuwd hoe wij kinderen of jongeren kunnen ondersteunen bij zijn of haar uitdagingen? Neem contact op met InnZorg voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe wij samen kunnen werken aan een mooie toekomst.

Contact opnemen