Over InnZorg

Dit is Innzorg

Bij InnZorg willen we graag dat iedereen kan meedoen in de maatschappij, ook als dat niet vanzelfsprekend is. We bieden kwalitatieve begeleiding aan jeugdigen en volwassenen die dit nodig hebben en streven ernaar om onze cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten zijn.

Onze missie staat op vier niveaus centraal: het leveren van goede begeleiding aan cliënten, het bieden van een veilige en plezierige werkomgeving aan onze medewerkers, het onderhouden van sterke relaties met onze partners en het bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Missie

De missie en visie geven richting aan ons bedrijf. Het is de focus en de basis voor de te behalen bedrijfsdoelen. InnZorg heeft als slogan onder het logo staan: Iedereen doet mee!

Dit is waar wij in geloven en ‘waar we het voor doen’. De missie vertelt wat wij willen bereiken en wat ons bestaansrecht is. InnZorg wil van toegevoegde waarde zijn voor jeugdigen en volwassenen die niet of slechts gedeeltelijk mee kunnen doen, met als uiteindelijke doelstelling dat één ieder zo zelfstandig als mogelijk participeert.

  • Cliënten: het leveren van kwalitatieve begeleiding, afgestemd op de begeleidingsvraag, met als doel de cliënt zo zelfstandig als mogelijk te laten participeren;
  • Medewerkers: het verzorgen van een veilige, faciliterende en plezierige werkomgeving. Daarnaast het aanbieden van stabiele arbeidsvoorwaarden die groei mogelijk maken, het optimaal benutten van talent en het leveren van een team-effort;
  • Ketenpartners: streven naar tot wederzijds voordeel strekkende relaties met ketenpartners om de kwaliteit te leveren aan de cliënt en om te komen tot een sterke synergie;
  • Samenleving: een steentje bijdragen zodat er meer draagvlak is en mogelijkheden zijn voor de cliënt om in zijn of haar omgeving mee te kunnen doen.

Visie

Om te bereiken wat in onze missie staat, is onderstaand omschreven waar wij voor staan. De visie is hoe wij met basisprincipes werken aan het behalen van onze missie.

  • Eigen regie: de cliënt is probleemeigenaar, de begeleiding wordt alleen ingezet op de begeleidingsvraag, er wordt vraaggericht gewerkt. De cliënt is expert op het gebied van zijn of haar eigen leven;
  • Zelfredzaamheid: focus op zo zelfstandig als mogelijk participeren in de maatschappij, wanneer een cliënt zelfstandig kan participeren de hulpverlening afschalen;
  • Persoonlijk: buiten kaders denken, doen wat nodig is, alleen inzetten wat nodig is, bereid zijn iets extra’s te bieden als dat moet;
  • Professioneel: het bieden van kwalitatieve, zorgvuldige en veilige begeleiding vanuit methodisch kader.

Team van professionals

Bij InnZorg hebben wij een ervaren team van professionals. Ons multidisciplinair team bestaat uit medewerkers met verschillende achtergronden en expertisegebieden. Hierdoor hebben wij een breed scala aan kennis en ervaring in huis om cliënten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Bij InnZorg bieden we kwalitatieve, persoonlijke begeleiding vanuit een bewezen aanpak.

Heb je vragen of interesse om je aan te melden?

Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met je op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Neem contact op