Tel: 058 299 08 72

Wat is een PGB?

Een Persoons Gebonden Budget (PGB) is een geldbedrag uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Met een PGB krijgt u afhankelijk van de grootte van uw budget maandelijks, per kwartaal of per jaar een geldbedrag op uw eigen bankrekening gestort. U kiest zelf uw zorgverleners uit of doet dit in samenwerking met een adviseur. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp en heeft u zelf de touwtjes in handen. U maakt zelf de afspraken met uw zorgverleners, wanneer zij bij u komen, hoeveel u betaalt en wat u van hen verlangt.

Heb ik recht op een PGB?

Het recht van een PGB hangt af van het moment van de aanvraag en de hoogte van de indicatie. Iedereen die in Nederland werkzaam is of een uitkering ontvangt, is automatisch verzekerd voor de AWBZ. Het PGB is een onderdeel van de AWBZ. Om in aanmerking te komen voor een PGB, moet er sprake zijn van een verstandelijke of psychiatrische beperking. Deze beperking moet zijn opgesteld in een diagnose, door bijvoorbeeld een psychiater of een psycholoog. De diagnose vormt de basis voor een indicatie die u kunt verkrijgen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of BJZ (Bureau Jeugdzorg). Zodra er een geldige indicatie afgegeven is door het CIZ of BJZ heeft u recht op zorg vanuit de AWBZ.

Om recht te hebben op een PGB hangt het ervan af wanneer u het PGB aangevraagd heeft en de hoogte van de indicatie. Als u een PGB had voor 1 januari 2014 dan heeft u recht op een PGB en maakt de hoogte van de indicatie niets uit. Als u na 1 januari 2014 nog geen PGB had dan moet u voldoen aan de zogenoemde '10 urengrens', dit betekent dat u minimaal recht moet hebben op 10 uren zorg per week om nog recht te hebben op een PGB. Als er op uw woonadres meerde personen woonachtig zijn met een indicatie dan mag u deze optellen om te voldoen aan de 10 uren grens. Als u niet aan de 10 urengrens voldoet kunt u uw zorg wel als Zorg in Natura ontvangen.

Hoe vraag ik een PGB aan?

Een PGB kan aangevraagd worden door mensen (of ouders van kinderen) met een psychiatrische, verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking. Deze beperking dient vastgesteld te zijn door een arts of psychiater, omschreven in een zogenoemde diagnose. Wanneer u in het bezit bent van een diagnose, dan kunt u direct aan de slag met het aanvragen van een PGB. Wanneer u niet in het bezit bent van een diagnose, en u bent in de overtuiging dat u een beperking heeft, dan dient u eerst een afspraak te maken met een arts of specialist.

Bureau Jeugdzorg
Ouders van kinderen jonger dan 18 jaar met psychiatrische problematiek kunnen op de website van Bureau Jeugdzorg het aanvraagformulier downloaden.

CIZ
U kunt uw aanvraag indienen bij het CIZ als:

  • U of uw kind ouder is dan 18 jaar
  • U of uw kind jonger is dan 18 jaar maar met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke (IQ-score lager dan 85) handicap én bij somatische ziekte

U kunt op de website van het CIZ het aanvraagformulier downloaden.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u voorzien van de diagnose versturen naar Bureau Jeugdzorg of naar het CIZ bij u in de buurt. Via de website van het CIZ kunt u op basis van uw postcode vinden naar welk kantoor van het CIZ u uw aanvraag moet versturen.

Verschil Zorg in Natura en PGB?

Zodra u een geldig indicatibesluit heeft vanuit het CIZ of BJZ heeft u recht op zorg uit de AWBZ. Als u voldoet aan de 10 uren grens, dan kunt u kiezen uit 2 vormen: Zorg In Natura en het PGB. Bij Zorg in Natura kunt u kiezen uit een beperkt aantal zorgaanbieders, deze zijn te vinden op de website van het ZorgKantoor.